Main content

Vilkår for tilladelse til brugerindhold

Vi elsker at høre fra dig, og når du deler det med os. Disse vilkår for tilladelse til brugerindhold gælder sammen med vores privatlivspolitik og generelle vilkår for brug af webstedet, hvis du uploader indhold (f.eks. billeder eller anmeldelser) til vores websteder, hashtags og sociale sider, eller hvis du svarer "ja" til en anmodning fra os om at genbruge dit indhold.

Disse vilkår for tilladelse til brugerindhold giver dit samtykke til SkinCeuticals og vores moderselskab, L'Oreal, associerede selskaber og tredjepartsleverandører (samlet set "SkinCeuticals") som følger:

Du giver SkinCeuticals en verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv, overdragelig ret til at bruge dine video(er), foto(er) og/eller andet indhold, der er lagt online (f.eks. Instagram, Facebook, Twitter eller anden platform) ud over dem, du har tagget med #SkinCeuticals eller et SkinCeuticals-kampagnehashtag sammen med dit brugernavn på sociale medier, profilbillede, billedtekst og oplysninger om placering, som du måtte have inkluderet i dit indhold ("Brugerindhold") i ethvert medie, herunder, men ikke begrænset til, på dets websider, sider på sociale medier og andre digitale medier, nyhedsbreve, forhandlersider, tredjepartsider, trykte materialer, materialer i butikkerne, tv og andre udsendelsesmedier, til dets markedsføring og/eller reklamer. SkinCeuticals kan bruge, reproducere, ændre, slette i sin helhed, tilpasse, offentliggøre, oversætte og skabe afledte værker på enhver måde efter eget skøn.

Du erklærer og garanterer, at du ejer alle rettigheder i og til Brugerindholdet, at du har tilladelse fra enhver person(er), der optræder i Brugerindholdet, til at give rettighederne heri, og at du ikke er mindreårig.

Brugerindholdet er et sandt og nøjagtigt udtryk for din ærlige overbevisning baseret på brug af SkinCeuticals produkter, og at du har modtaget og vil oplyse om modtagelse af gratis produkter eller incitamenter i bytte for at levere Brugerindholdet.

Du frigør hermed SkinCeuticals og enhver person, der handler på SkinCeuticals' vegne, fra ethvert ansvar, der på nogen måde er relateret til Brugerindholdet.

Du giver dit samtykke til SkinCeuticals' indsamling af personlige oplysninger, som du giver, og SkinCeuticals' brug og videregivelse af disse personlige oplysninger i forbindelse med brugen af dit Brugerindhold som beskrevet ovenfor. Dine personlige oplysninger kan overføres til eller være tilgængelige over hele verden og kan deles med tilknyttede selskaber eller andre betroede tredjeparter, der arbejder på SkinCeuticals' vegne. Ved at indsende Brugerindhold med et eller flere Hashtags eller på anden måde give SkinCeuticals personlige oplysninger accepterer du en sådan indsamling, brug, videregivelse, overførsel og behandling af dine oplysninger i overensstemmelse med disse vilkår for tilladelse, SkinCeuticals' privatlivspolitik og gældende love og bestemmelser om databeskyttelse.

Orientation message
For the best experience, please turn your device